Vyhodnocení námitky nebo připomínky k Zásadám územního rozvoje
Jihomoravského kraje

Zadejte kód námitky / připomínky: