Vyhodnocení připomínky k Zásadám územního rozvoje
Jihomoravského kraje

Zadejte kód připomínky: