Krajský úřad Jihomoravského kraje
přihlášen: [~GUEST]
výpis záznamů v tabulce 'Databáze základních údajů NNO'

výpis záznamů v tabulce 'Databáze základních údajů NNO'
      Název NNO Zkratka NNO Ulice a číslo popisné Obec Okres PSČ Email na NNO Telefon NNO Fax NNO Web NNO Datum vzniku NNO Registrační číslo NNO Křestní jméno zástupce NNO Příjmení zástupce NNO Telefnon na zástupce NNO Fax na zástupce NNO Email na zástupce Hlavní aktivity NNO Vedlejší aktivity NNO Právní forma NNO Stálí pracovníci Počet dobrovlníků NNO Finance vlastní Finance Jihomoravský kraj Finance město Finance nadace Finance sponzoři Finance zdravotní pojišťovny Finance státní Finance obec Finance národní granty Finance zahraniční granty Finance jiné Popis - finance jiné Zastoupení v regionálních strukturách
detail záznamu     00206806 Český svaz ochránců přírody, Regionální
sdružení v Brně
ČSOP RS v Brně Panská 9 Brno Brno - město   rscsop.brno@ecn.cz +420542422753 +420 csopbrno.cz 1991-01-01 2272/91 Oldřich Bednář +420549248261 +420 robinia@volny.cz koordinace a vzájemná spolupráce při naplňování
cílů H114 vydávání časopisu ochránců přírody C1141
vytváření odborných C1141 které budou vypracovávat
a uvádět do života společná stanoviska k problémům
ochrany B129 tvorba a naplňování ochranářských
program
vlastnictví a provozování Domu ochránců přírody na
Panské 9
Občanské sdružení 1 7 ano ne ano ano ano ne ano ne ne ne ne NULL  
detail záznamu     00206857 Vzdělávací nadace Jana Husa VNJH Žerotínovo nám. 9 Brno Brno - město   vnjh@ics.muni.cz +420549491059 +420 www.vnjh.sk 1990-05-29 oddíl N vložka 2 Vladimír Jochmann +420585225265 +420 lgotfryd@ics.muni.cz podpora vyššího vzdělávání v humanitních a
společenskovědních oborech
  Nadační fond 3 21 ano ne ne ano ano ne ano ne ne ano ne NULL člen asociace nadací Fóra dárců
detail záznamu     00216321 Klub stomiků Brno, občanské sdružení Klub stomiků Brno Vltavská 215/7 Brno-Starý Lískovec Brno - město 62500 janstr@centrum.cz +420603540786 +420547355035   1990-10-04 VSP/1-2652/90-R Marie Mazáčová +420732545603 +420 ma.maz@seznam.cz Pomoc onkologicky nemocným-nositelům stomií
(kolo-, ileo-, a urostomií, tj. obvykle operačně
vytvořených umělých vývodů z tlustého či tenkého
střeva, nebo z močových cest), překonávat toto
postižení.
2x ročně rekondiční pobyt s odborným programem,
besedy s distributory stomických pomůcek, výlety a
kulturní akce. Pravidelně lx za týden se
uskutečňuje zdravotní cvičení pod vedením odborné
cvičitelky a turistické vycházky do přírody.
Zpravodaj čtvrtletně
Nadace 0 5 ano ano ano ne ne ne ne ne ano ne ne dary ne
detail záznamu     00226572 LILA Domov pro postižené děti Otnice,
p.o.
LILA Domov Boženy Němcové 151 Otnice Vyškov 68354 lila@lila.cz +420544240032 +420544256201 lila.cz 1992-01-01   Ludmila Pšenáková +420544240032 +420544256201 lila@lila.cz Poskytování komplexní ústavní péče dětem ve věku
od 1 do 10 let, a to ohroženým a postiženým, o
které se rodina nedovede, neumí nebo nechce
postarat
  jiné 35 0 ano ano ne ano ano ne ne ne ne ne ne    
detail záznamu     00408328 Hnutí Brontosaurus HB Orlí 5 Brno Brno - město 60200 hnuti@brontosaurus.cz +420544215585 +420 www.brontosaurus.cz 1990-09-12 VSP/1-2432/90-R Tomáš Hradil +420603231624 +420 thradil@jeseniky.org Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta ve
volném čase. Dobrovolnictví v ochraně přírody a
životního prostředí..
Odborná činnost v oblasti dobrovolnictví v ochraně
přírody. Environmentální osvěta veřejnosti.
Občanské sdružení 5 350 ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne   Jihomoravská rada dětí a mládeže.
detail záznamu     00426296 Oblastní spolek Českého červeného kříže
Brno-město
ČČK Brno-město Štefánikova 1 Brno Brno - město 60200 cck@cck-brno.cz +420549241992 +420541211569 cck-brno.cz 1919-00-00   Ivana Holásková +420549241992 +420541211569 holaskova@cck-brno.cz Humanitární činnost Výuka a poskytování první pomoci jiné 4 40 ano ano ano ne ano ne ano ne ne ne ne   Integrovaný záchranný systém
detail záznamu     00433748 Český zahrádkářský svaz, územní sdružení
se sídlem v Boskovicích
ČZS ÚS Zborovská 384/13 Boskovice Blansko 68001 czsboskovice@tiscali.cz +420516454382 +420   1957-01-01   Ladislav Nezval +420 +420 @ Podpora a rozvoj zahrádkářské činnosti a vytváření
podmínek pro tuto činnost.
  Občanské sdružení 0 9 ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne   V odborných komisích města (poradní), v krajské
koordinační radě svazu
detail záznamu     00489301 Zeměpisná společnost Morava ZS Morava Pekárenská 4a Brno Brno - město 60200 zsmorava@post.cz +420775725822 +420 www.zsmorava.cz 1990-09-19 VSP/1-1995/90-R Michal Horka +420777823038 +420 horka@karneval.cz všestraný rozvoj osobnosti, turistika, tábornictví ekologická výchova, kulturní výchova, sport Občanské sdružení 0 13 ano ano ano ne ne ne ano ne ano ne ne   člen České rady dětí a mládeže, člen Jihomoravské
rady dětí a mládeže
detail záznamu     00499412 Liga za práva vozíčkářů, o.s. Liga Bzenecká 23 Brno Brno - město 62800 info@ligavozic.cz +420541249175 +420541249176 www.ligavozic.cz 1990-06-20 VPS/1-1449/90-R Zdeněk Škaroupka +420541249175 +420541249176 zdenek.skaroupka@ligavozic.cz Posláním organizace je začleňování osob se
zdravotním postižením do většinové společnosti na
základě rovnoprávnosti a vzájemného respektu. Liga
poskytuje tři registrované sociální služby -
odborné sociální poradenství prostřednictvím
bezplatné linky 800 1
Vydáváme časopis Vozíčkář, který vychází 6x ročně
a je k dispozici zdarma, provozujeme Bezbariérové
divadlo Barka, každoročně pořádáme doprovodný
program veletrhu HOSPIMEdica pod názvem Pro Váš
úsměv. V jeho rámci probíhá fotografická soutěž
Život nejen n
Občanské sdružení 36 0 ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano veřejná sbírka  
detail záznamu     00531413 Asociace středoškolských klubů České
republiky, o.s.
ASK ČR Josefská 15 Brno Brno - město 60200 askcr@askcr.cz +420542210030 +420542210030 www.askcr.cz 1990-05-03 MV VSP/1-34/90-R Zbyněk Šolc +420542210030 +420542210030 solc@askcr.cz Práce s dětmi a mládeží zaměření na mladež 15 +,
ogranizace, volnočasových aktivit, pravidelných
vzdělávacách, vědeckotechnických, zájmových
kroužků
Poskytování informací, realizace programu MŠMT
(participace), EU (Prog. Mládež), školící aktivity
Občanské sdružení 1 90 ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ne   JmRDM, ČRDM, AICM, MILSET
detail záznamu     00531651 ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě
(Jihomoravská župa)
ZÁLESÁK Lidická 4 Brno Brno - město 60200 zalesak@zalesaksvaz.cz +420545575504 +420545575504 zalesaksvaz.cz 1990-05-16 VSP/1 - 357/90-R Rostislav Zabloudil +420545575504 +420545575504 zalesak@zalesaksvaz.cz Cílevědomý a soustavný rozvoj všestranné
tělovýchovné, sportovní, tábornické, kulturně
poznávací, ekologické, technické a společensko
zábavné činnosti dětí a mládeže, využívající
především zdravého, poutavého a dostupného
prostředí přírody.
Údržba a opravy kluboven, objektů a základen v
přírodě i potřebných zařízení včetně movitého
majetku, získávání prostředků na činnost a její
propagace. Příprava vedoucích. Organizace kursů a
školení.
Občanské sdružení 0 18 ano ano ano ne ano ne ano ne ne ne ne   Jihomoravská rada dětí a mládeže (Brněnské kolo),
Česká rada dětí a mládeže, Krajská komise Sdružení
sportovních svazů ČR, Svaz sportovních svazů České
republiky, Krajské všesportovní kolegium a Komise
sportu pro všechny při MŠMT ČR.
detail záznamu     00536474 Liga lesní moudrosti - The Woodcraft
League
LLM Senovážné nám. 24 Praha 1 Praha 11647 ustredi@woodcraft.cz +420234621235 +420234621235 www.woodcraft.cz 1990-05-10 VSP 1-168/90-R Kateřina Faůová +420606120414 +420 katkafauova@volny.cz Účelem LLM - WL je sdružovat stoupence výchovného
systému woodcraft (lesní moudrost), jak ho popsal
Ernest Thompson Seton ve svých dílech: vychovávat
děti, mládež i dospělé přírodou a životem k
čistému lidství, vychovávat tělesně, mravně,
duševně a službo
  Nadace 1 5 ano ne ne ne ne ne ano ne ano ne ne    
detail záznamu     00539180 Český svaz biatlonu ČSB U Pergamenky 3/1511 Praha 7 Praha 7 17000 biatlon@biatlon.cz +420220875889 +420220875889 biatlon.cz 1990-05-08 VSP/1-158/90-R Václav Fiřtík +420220875889 +420220875889 firtik@biatlon.cz sportovní činnost - podílet se na rozvoji
tělesných , psychických, mravních a morálně
volních kvalit občanů ČR, zejména
mládeže.Prosazuje zájmy českého biatlonu,
zabezpečuje státní sportovní reprezentaci,
zabezpečuje výběr, přípravu a výchovu talentů, spo
K zabezpečení své činnosti a potřeb může
organizovat a provádět hospodářskou a
marketingovou činnost, vyhledává sponzory a
partnery svazu
Občanské sdružení 5 75 ano ne ne ne ano ne ano ne ne ne ano mezinárodní federace NE
detail záznamu     00545678 Hnutí Humanitární Pomoci HHP L. Janáčka, 2184/15 Blansko Blansko 67801 hhp@hhp.cz +420516418727 +420516418727 www.hhp.cz 1990-07-11 VSP/1-1884/90-R Jana Kratochvílová +420516418727 +420516418727 hhp@hhp.cz péče o zdravotně postižené spoluobčany, snaha o
zlepšení kvality jejich života a o jejich
integraci do ostatní populace, zejména formou
stacionární péče, zřizování a provozování
chráněného bydlení, psychoterapie, pracovní a
sociální terapie, poradenské či
  Občanské sdružení 13 0 ano ano ne ano ano ne ano ano ano ne ne    
detail záznamu     00547255 Sdružení pro alergické a astmatické děti SAAD Zahradníkova 2-8, č.p. 494 Brno Brno - město 61141 saad.sdruzeni@centrum.cz +420541552365 +420541552466 mujweb.cz/zdravi/saad 1991-04-30 VS/1-6473/91-R Jaroslav Bohm +420728964770 +420541552466 @ zlepšení péče o alergické a astmatické děti   Občanské sdružení 0 40 ano ne ne ano ne ne ano ne ne ne ne    
detail záznamu     00552534 Společnost "E"   Liškova 3 Praha Praha 4 14200 @ +420241722136 +420 www.epilepsie.ecn.cz 1990-05-01   Alena Stuchlíková +420241722136 +420241722136 cea@volny.cz Pomoc lidem s epilepsií a jejich rodinám.
Rozšířování informovanosti o epilepsii mezi
nemocnými a na veřejnosti.
Publikační, vzdělávací a ediční činnost. Zřizujeme
rodinné pobyty a LDT za účasti lékaře. Poradenství
psychologické, sociální a právní. Otevřeli jsme 1.
denní stacionář pro lidid s epilepsií a jejich
rodiny. Kluby existují v několika městech ČR.
Občanské sdružení 3 30 ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ne NULL V jihomoravském regionu nás zastupuje paní Milada
Davidová, vedoucí klubu Brno.
detail záznamu     00567108 Liga proti rakovině Brno Liga proti rakovině Brno Žlutý kopec 7 Brno Brno - město 65653 sachlova@mou.cz +420543136205 +420 www.onko.cz 1990-06-01 VSP/1-1032/90-R Milana Šachlová +420543136205 +420 @ nádorová prevence, zlepšování kvality života
onkologických pacientů, podpora vědy a výzkumu
  Občanské sdružení 0 7 ano ano ne ne ano ne ne ne ano ne ne   Liga proti rakovině Praha- jsme kolektivními
členy, podílíme se na Květin.dni Koalice pro
zdraví- (Praha)- tato organizace vyvolává setkánbí
s poslanci atd.
detail záznamu     00838659 Sokolská župa Slovácká SŽS Velkomoravská, 2 Hodonín Hodonín 69501 zupaslovacka@seznam.cz +420518355496 +420518355496   1991-03-12 37063400 Vladimíra Potůčková +420518354370 +420 vpotuckova@seznam.cz 926200   jiné 1 13 ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ano sazka  
detail záznamu     00839809 Dům dětí a mládeže,Letovice, okres
Blansko
DDM Letovice Českobratrská 137/5 Letovice Blansko 67961 ddmletov@bosnet.cz +420516474170 +420 ddmletovice.net 2007-11-01   Dušan Dvořáček +420516476880 +420 ddmletov@bosnet.cz výchovně vzdělávací a rekreační činnosti nejsou jiné 4 40 ano ano ano ne ano ne ano ne ano ano ne   Ano - členství v poradních komisích.
detail záznamu     06873016 občanské sdružení Kuřátka, Mateřské
centrum
Mateřské centrum Kuřátka Poštovská 1 Brno - střed Brno - město 60200 kuratka@tiscali.cz +420724229321 +420 kuratka.atlasweb.cz 1999-04-15 VS/1-1/39856/99-R Eliška Břoušková +420724229321 +420 kuratka@tiscali.cz Klubová místnost pro maminky na mateřské dovolené
a herna pro děti 0 - 6 let. Poradny, besedy,
setkání, pro děti kroužky, výtvarná dílna,
adaptace do cizího prostředí, první sociální
kontakty.
Celoměstské akce pro širokou veřejnost, zvláště
pro rodiny s dětmi 0 - 12 let. Nedělní rodinné
odpoledne - Kočárkové a koloběžkové závody,
Barevnější svět, Hledání pokladu pirátů aj.
Soutěžní přehlídka Lidový Skřivánek a Příroda a
děti. Dramatický klub 6
Občanské sdružení 0 16 ano ne ano ne ano ano ne ne ne ne ne    
detail záznamu     13691287 Vzdělávací a podporovací spolek pro
katolické tovaryše v Brně
VPSKTB bratří Čapků 16 Brno Brno - město   tatranpostorna@seznam.cz +420519373965 +420   1990-11-23 VSP/1-3314/90R František Palčík +420519373752 +420 @ Sociální činnost zaměřená na osoby v nouzi,
národnostní menšiny, učňovskou mládež. Amatérské
divadlo.
  Občanské sdružení 0 3 ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne NULL ne
detail záznamu     15547477 Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka   Gajdošova 18 Brno Brno - město 61500 zvanickova@volny.cz +420548538272 +420548538272 www.vanickovazupa.cz 1991-03-07 37023200 Bohuslav Němec +420604328945 +420 @ Organizace tělovýchovy a sportu pro vyplnění
volného času, k upevnění zdraví, zlepšení tělesné
a duševní výkonnosti, organizace výkonnostního a
vrcholového sportu, organizace kulturní a
společenské činnosti v tělocvičných jednotách.
  Občanské sdružení 2 45 ano ano ano ne ne ne ano ne ne ne ne    
detail záznamu     15548376 Klub Diana, sdružení onkologicky
nemocných a přátel
KD Žlutý kopec 7 Brno Brno - město   dianaklub@post.cz +420543131313 +420 klubdiana.wz.cz 1991-07-19 VSC/1-7216/91-R Jana Barvínková +420605148019 +420 dianaklub@post.cz sociální poradenství, pomoc při překlenování těžké
životní situace, rehabilitační cvičení, plavání,
spolupráce s lékaři a zajištění přednáškové
činnosti, zajišťování rekondičních pobytů.
seberealizace ve výtvarné dílně, výlety, vycházky,
divadla, kulturní akce
Občanské sdružení 0 5 ano ne ano ne ano ne ano ne ne ne ne   aliance českých organizací žen s rakovinou prsu -
člen
detail záznamu     15549429 Rezekvítek Rezekvítek Kamenná 6 Brno Brno - město   @ +420534216483 +420 www.rezekvitek.cz 1991-03-25 VS/1-5943/91-R Petr Laštůvka +420775580203 +420 reditel@rezekvitek.cz Ekologická výchova a ochrana přírody   Občanské sdružení 10 50 ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne   SSEV Pavučina, BANNO, JMRDM,
detail záznamu     16355466 Tělovýchovná jednota Tatran Poštorná TJ Tatran Poštorná Lesní 10 Břeclav 4 - Poštorná Břeclav   tatranpostorna@seznam.cz +420519373965 +420   1991-01-23 VSP/1-4435/91-R Miloslav Grbavčic +420519373752 +420 @ Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do
sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky. Vytvářet široké možnosti svých
sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
pak mládeže.
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji
veřejného života, kultury, zdraví. V obci zejména
formou obecně prospěšných prací, organizační a
osvětovou činností. Vést své členy a ostatní
účastníky TV procesu v TJ k dodržování základních
etických, esteti
Občanské sdružení 4 35 ano ano ne ne ano ne ano ano ano ne ne NULL  
detail záznamu     18164277 Sportovně střelecký klub Vyškov SSK Vyškov Juranova 10 Vyškov Vyškov 68201 sskvyskov@shooting.cz +420 +420603263213 sskvyskov.euweb.cz 1991-00-00 0503 Dr. Ing. Jan Procházka +420603263213 +420 sskvyskov@shooting.cz výcvik a pořádání soutěží ve sportovní střelbě
provozování sportovní střelnice
výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, příprava k
vykonání zkoušek k udělení zbrojního průkazu
Občanské sdružení 0 12 ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne   SSK je součástí Jihomoravského krajského sdružení
Českého střeleckého svazu, předseda SSK je i
předsedou JmKS, pořádá krajské přebory ve
sportovní střelbě
detail záznamu     18510949 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM BETLÉM Císařova 394/27 Klobouky u Brna Břeclav 69172 info@betlem.org +420519419848 +420519419848 http://www.betlem.org 1991-12-01   Petr Hejl +420519419848 +420519419848 reditel@betlem.org Středisko BETLÉM je zřízeno Diakonií Čekobratrské
církve evangelické. Středisko poskytuje sociální
služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., a
to: 1. v Domově Betlém v Kloboukách u Brna domov
pro osoby s tělesným postižením a odlehčovací
služby; 2.
reklamní činnost a marketing, provádění staveb,
jejich změn a odstraňování, pronájem movitých věcí
a nemovitostí cizím osobám a organizacím
Účelové zařízení církve 65 25 ne ano ne ano ano ne ano ne ano ano ne   Diakonie ČCE, SKOK
detail záznamu     18565506 Sokolská župa Pernštejnská   Riegrova 274 Tišnov Brno-venkov 66601 zpernstejnska@sokol-cos.cz +420549513175 +420549413175   1991-01-21   Adolf Mistr ing. +420 +420 @ Organizace sportovní činnosti   Občanské sdružení 1 15 ano ano ne ne ano ne ano ne ano ne ne    
detail záznamu     22669167 Moravian LARP, o.s. MoL Purkyňova 100A Brno Brno - město 61200 info@moravianlarp.eu +420606369997 +420 http://moravianlarp.eu/ 2007-09-06   Michal Truhlář +420606369997 +420 mealtiner@moravianlarp.eu organizace a rozvoj LARPů v ČR (organizační,
technickou a materiální pomoc organizátorům a
hráčům), pořádání volnočasových aktivit pro mládež
propagace LARPů na veřejnosti Občanské sdružení 0 0 ano ano ano ne ano ne ano ano ano ano ne    
detail záznamu     25346342 SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. SPONDEA Sýpka 25 Brno Brno - město 61300 spondea@spondea.cz +420541213732 +420541213732 www.spondea.cz 1997-08-05 O/36 Jitka Fikarová +420 +420 spondea@spondea.cz KRIZOVÉ CENTRUM pro děti a mládež poskytuje v
nepřetržitém provozu okamžitou pomoc a podporu
dětem, mladým lidem a jejich blízkým v obtížných
životních situacích, které nejsou schopni řešit
vlastními silami. Organizace má pověření pro výkon
sociálně-právn
pořádání přednášek a seminářů souvisejících s
problematikou domácího násilí, s týráním a
zneužíváním dětí, se sociálně-právní ochranou
dítěte
Obecně prospěšná společnost 15 0 ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne   ne
detail záznamu     25504525 Vzdělávací a informační sředisko Bílé
Karpaty, o.p.s.
VIS BK Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou Hodonín 69801 visbk@bilekarpaty.cz +420518322545 +420518324792 bilekarpaty.cz/vis 1997-10-22   Jan Willem Jongepier +420518322545 +420 jongepier@bilekarpaty.cz Vzdělávání výchova a osvěta v regionu jihovýchodní
Moravy
příprava, výroba a prodej tištěných informačních a
metodických materiálů a školních pomůcek
Obecně prospěšná společnost 5 0 ne ano ne ano ne ne ano ano ano ano ne    
detail záznamu     25554859 Obecně prospěšná společnost GYBO
gymnázia v Boskovicích
  Palackého náměstí 1 Boskovice Blansko 68011 @ +420516452118 +420   1999-02-02   Jitka Stloukalová +420 +420 jstloukalova@gymbos.cz rozvíjení činnosti školy nad rámec, který jí
poskytuje stát či obec, propagace výsledků školy
na veřejnosti, podpora výměnných praxí žáků,
prohlubování úrovně vědomostí pracovníků školy.
podpora odborné činnosti žáků finančně, podpora
talentovaných žáků, pořádání osvětové, vzdělávací
a výchovné akce, podpora hudební, výtvarné a
dramatické aktivity
Obecně prospěšná společnost 3 30 ne ano ano ano ano ne ne ne ano ano ne   zatím ne
detail záznamu     25583697 Nadační fond Galerie Hády při ZŠ
Horníkova 1, Brno
NF Galerie Hády Horníkova 1 Brno - Líšeň Brno - město 62800 sekretariat@zshornikova.cz +420544211738 +420544211738 www.zshornikova.cz 1999-10-29 84275/99 Jiřina Belcredi, PhDr. +420544424812 +420544211010 sekretariat@zshornikova.cz Výstavy profesionálních i amatérskýcxh výtvarníků Součástí galerie je etnografické oddělení a stálá
dětská expozice (okolní ZŠ a MŠ) - výchovná oblast
Nadační fond 0 0 ano ne ano ne ne ne ne ano ne ne ne   není
detail záznamu     25586149 Nadace ALTEGO   Kameníčkova 2 Brno Brno - město   kancelar@altego.cz +420541427611 +420 altego.cz 1999-12-29   Jiří Denk +420541427611 +420541427612 kancelar@altego.cz Cílem nadace je podpora humanitárních projektů
zaměřujících se na děti po úrazech, jejich
rehabilitaci a integraci. Podpora vzdělávání dětí.
není Nadační fond 1 0 ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne NULL není
detail záznamu     26200481 TYFLOSERVIS,o.p.s TYFLOSERVIS,o.p.s Krakovská 21 Praha Praha   centrum@tyfloservis.cz +420221462364 +420221462361 www.tyfloservis.cz 2000-09-18 Rej.OPSodd.O, vl.186 Lea Květoňová +420221462364 +420221462361 centrum@tyfloservis.cz Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis
je podpora integrace nevidomých a slabozrakých
lidí do společnosti prostřednictvím intervencí
zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby
jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.
není Obecně prospěšná společnost 3 0 ne ano ano ne ano ne ano ano ne ano ne   regionální struktury - Krajská koordinační rada
SONS nadregionální - Česká rada humanitárních
organizací Asociace poraden pro zdravotně
postižené
detail záznamu     26221268 A Kluby ČR o.p.s. A kluby Křenová 62a Brno Brno - město   akluby@akluby.cz +420541247233 +420 www.akluby.cz 2000-08-01 KS,oddíl0,vložka16 Martin Klíč +420603487867 +420545241300 martin.klic@seznam.cz Sociální a kontaktní práce, agentura podporovaného
zaměstnání, poradna pro závislosti
Prevence, volnočasové aktivity pro děti a mládež Obecně prospěšná společnost 6 15 ano ano ano ano ano ne ano ne ne ano ne   Česká rada humanitárních organizací
detail záznamu     26275341 Baťův kanál, o.p.s.   Zámecká 2 Veselí nad Moravou Hodonín   abk@batacanal.cz +420518325330 +420 www.batacanal.cz 2003-01-23   Vlastimil Vaněk +420572430522 +420 starosta@uhostroh.cz koordinace využívání svěřeného majetku, jeho
pronájem a půjčování tak, aby bylo zajištěno jeho
co největší využití pro cestovní ruch; propagace
cestovního ruchu, kulturního, přírodního
bohatství; iniciace a spolupráce na rozvojových
projektech; příprava a
poskytování technických služeb; vydavatelské a
nakladatelské činnosti; specializovaný maloobchod;
Obecně prospěšná společnost 2 0 ano ano ne ano ano ne ano ano ano ano ne    
detail záznamu     26307117 Drom, o.p.s Drom Bratislavská 41 Brno Brno - město   drom@drom.cz +420545211576 +420 www.drom.cz 2002-12-10 O 208 Simona Wachsbergerová +420545211576 +420545574346 simona.wachsbegerova@drom.cz organizace terénní sociální práce a zvdělávání
terénních sociálních pracovníků, organizace
seminářů a školení, organizace kulturních a
sportovních akcí, mimoškolní výchova a vzdělávání
dětí a mládeže, organizace humanitární a rozvojové
pomoci, poskytování
spolupráce při vydávání vlastních vzdělávacích,
informačních a propagačních materiálů, participace
při publikační činnosti
Obecně prospěšná společnost 2 20 ne ne ne ano ne ne ano ne ano ano ne NULL  
detail záznamu     26517230 Plán B Plán B Švermova 19, 757 Brno - Bohunice Brno - město 62500 plan_b@volny.cz +420547355117 +420 osplanb.wz.cz 2001-01-26 VS/1-1/45 905/01-R Zdeněk Humpolík +420776746927 +420 zdenek.labyrint@luzanky.cz Sociální práce s dětmi a mládeží. Volný čas pro
neorganizované děti a mládež. Podpora grantů a
projektů, které podporují iniciativy jednotlivců a
skupin vedoucí k jejich dalšímu vzdělávání a
rozvoji osobnosti.
  Občanské sdružení 2 0 ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ne   členové České asociace streetwork členové pracovní
skupiny nízkoprahových zařízení Jihomoravského
kraje a Vysočiny PS NUTS II JV
detail záznamu     26518155 Mateřské centrum Radost, o.s. MC Radost Lípová 364/2 Vyškov Vyškov 68201 mcradost@seznam.cz +420608128563 +420 www.mcradost.wz.cz 2001-02-02   Iveta Chaloupková +420608128563 +420 mcradost@seznam.cz organizace programů pro rodiny s dětmi do 6 let,
programů pro nastávající rodiče, ženy na MD
  Občanské sdružení 3 0 ano ano ano ne ano ano ano ne ne ne ne   účast v pracovní skupině pro komunitní plánování
sociálních služeb ve Vyškově
detail záznamu     26529319 YMCA Brno   Kounicova 3 Brno Brno - město   brno@ymca.cz +420541215533 +420 www.brno.ymca.cz 2001-05-02 VS/1-1/46932/01-R Ladislav Pecina +420736519655 +420 lpecina@email.cz Volnočasové aktivity dětí a mládeže do 26 let,
mimoškolní výchova dětí a mládeže
volnočasové aktivity rodičů a dětí a seniorů Občanské sdružení 2 40 ano ano ano ano ne ne ano ne ano ne ne NULL Asociace nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje-BANNO, Jihomoravská rada dětí
a mládeže, YMCA v ČR,
detail záznamu     26530554 Montessori Morava občanské sdružení Montesori Morava Obůrky 8 Brno- Medlánky Brno - město 62100 montessori-morava@seznam.cz +420732859257 +420 www.sweb.cz/montessori-morava 2001-04-18 VJ/1-1/46812/01-R Hana Mokrá +420602892155 +420 hana.mokra@email.cz Vzdělávací a propagační činnost metody Montessori
(alternativní pedagogika). Provozování
Montessori-vzdělávacího rodinného centra (programy
pro rodiče s dětmi, kurzy a přednášky pro rodiče a
pedagogy). Založení Montessori MŠ a ZŠ.
Kurzy podporující rozvoj osobnosti Občanské sdružení 1 0 ano ne ano ano ano ne ne ne ano ne ne   ne
detail záznamu     26531135 YMCA Setkání   Talichova 53 Brno Brno - město 62300 ymca@setkani.org +420731625615 +420 www.setkani.org 2001-04-25 VS/1-1/46 887/01-R Miloš Vyleťal +420731625615 +420 ymca@setkani.org programy na podporu rodinného života; motivačně
vzdělávací, pobytové akce pro rodiny, rodiče s
dětmi, děti a mládež; provozování Domu setkání
(Krkonoše) - školícího a rekreačního zařízení,
určené zejména programům pro rodiny, děti a mládež
  Občanské sdružení 6 120 ano ano ne ano ano ne ano ne ano ano ne    
detail záznamu     26540975 Tvořivá škola Kamenná čtvrť 120 Brno Brno - město 63900 @ +420548220002 +420 www.tvorivaskola.cz 0000-00-00 VS/1-1/47885/01-R Čeněk Rosecký +420777577738 +420548220002 rosecky@tvorivaskola.cz tvorba a rozšiřování metodiky činnostního učení,
pořádání kurzů DVPP
publikační, výroba metodických filmů Občanské sdružení 4 82 ano ne ne ano ano ne ano ne ano ano ano   ne
detail záznamu     26548542 Labyrint Brno   Bendlova 26 Brno Brno - město   @ +420548524289 +420 www.labyrint.euweb.cz 2001-12-06 VS/1-1/48 752/01-R Helena Burianová +420548524289 +420548524289 labyrint-brno@volny.cz Mimoškolní vzdělávání a integrace sluchově
postižených dětí a mládeže.
Vzdělávání dospělých, konzultační činnost pro
neziskový i soukromý sektor.
Občanské sdružení 2 15 ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne NULL  
detail záznamu     26549875 Biokontakt o.s.   Merhautova 70 Brno Brno - město 61300 biokontakt@biokontakt.cz +420732776677 +420 http://www.biokontakt.cz/ 2001-12-28 VS/1-1/48938/01-R Martin Just +420732776677 +420 just@biokontakt.cz 1) provoz www.biokontakt.cz (kalendář akcí,
rozcestník, komplexní informační servis v oblasti
volnočasových a outdoorových aktivit, globální
výchovy a zážitkové pedagogiky zejména pro
středoškoláky a vysokoškoláky) 2) reklama a
propagace výše uvedených ak
Spolupráce na akcích partnerských organizací a
pomoc s jejich koordinací, participace na
vzdělávání organizátorů volnočasových aktivit,
půjčovna MTZ a literatury,...
Občanské sdružení 0 15 ano ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne   BANNO (pravděpodobně to ještě platí) - tedy dle
stanov BANNO jsme členy od listopadu 2005
(přestože jsme nedostali oficiální vyjádření)
detail záznamu     26552003 Jihomoravská rada dětí a mládeže JMRDM Česká 11 Brno Brno - město   jmkrdm@ok.cz +420532193171 +420   0000-00-00 VS/1-1/46165/01-R Jan Hochmann +420532193171 +420 @ Posláním je podporovat zájmy dětí a mládeže ve
smyslu "Úmluvy o právech dětí". Poslání nastiňuje
formulováním a prosazováním společných zájmů svých
členů (tj. 18 o. s. působící v JMK) k vytváření
právních, ekonomických a společenských podmínek
pro jejich
  Občanské sdružení 0 1500 ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne NULL člen České rady dětí a mládeže se sídlem v Praze
detail záznamu     26552817 Občanské sdružení Apogeum Apogeum Jeronýmova 30 Brno Brno - město 61800 apogeum@quick.cz +420548534171 +420548534171 www.apogeum.info 2001-11-11 VS/1-1/49090/02-R Aleš Hlavatý +420548534171 +420548534171 apogeum@quick.cz Opatřování filmů audio popisem pro těžce zrakově
postižené. Tvorba počítačových aplikací a her pro
těžce zrakově postižené.
  Občanské sdružení 0 7 ne ne ne ano ano ne ano ne ne ne ne   Ne
detail záznamu     26590875 BASKETSPORT BOSKOVICE, o.s.   Bezručova 3 Boskovice Blansko   @ +420728729987 +420   2002-05-07 VS/1-1/50120/02R Zdeněk Malach +420728729987 +420 zdenek.malach@seznam.cz poskytování tělovýchovných služeb   Občanské sdružení 0 0 ano ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne NULL žádné
detail záznamu     26593742 Centrum pro zdravotně postižené
Jihomoravského kraje
CZP Jmkraje Palackého třída 11 Brno Brno - město   info@czp-jmk.cz +420541242314 +420 www.czp-jmk.cz 2002-05-30 VS/1-1/50 360/02-R Miroslav Kučera, Mgr. +420541214162 +420541214162 info@czp-jmk.cz Sociálně právní poradenství Osobní asistence Volnočasové aktivity pro lidi se
zdravotním postižením Spolupráce s institucemi a
firmami v administrativních záležitostech
(vydávání potvrzení, doporučení, vedení evidence)
Občanské sdružení 7 15 ano ano ano ne ano ne ne ano ne ne ne NULL Jihomoravská krajská rada zdravotně postižených
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: [~GUEST]
Marbes consulting s.r.o.