Krajský úřad Jihomoravského kraje
přihlášen: [~GUEST]
výpis záznamů v tabulce 'Seznam činností pověřených osob k výkonu SPO'
filtr záznamů
Kraj vydávající pověření
Název organizace
Místo výkonu
Pověření k činnosti

výpis záznamů v tabulce 'Seznam činností pověřených osob k výkonu SPO'
      Kraj vydávající pověření Název organizace Právní moc rozhodnutí Sídlo organizace Místo výkonu Pověření k činnosti
      Kraj vydávající pověření Název organizace Právní moc rozhodnutí Sídlo organizace Místo výkonu Pověření k činnosti
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno Anenská 10, 602 00 Brno Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno Ostrovského 253/3,150 00 Praha Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno Náměstí Armády 1215/10, 669 02 Znojmo Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno Bydliště pěstounských rodin, s nimiž uzavřela pověřená osoba dohodu Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno   Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno   Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
detail záznamu     Jihomoravský Sdružení pěstounských rodin, z.s. 01.06.2016 Anenská 10, 60200 Brno   Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
detail záznamu     Jihomoravský Spondea, o.p.s. 23.11.2012 Sýpka 25, 61300 Brno Sýpka 25, 613 00 Brno Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
detail záznamu     Jihomoravský Spondea, o.p.s. 23.11.2012 Sýpka 25, 61300 Brno   Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Spondea, o.p.s. 23.11.2012 Sýpka 25, 61300 Brno   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Spondea, o.p.s. 23.11.2012 Sýpka 25, 61300 Brno   Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
detail záznamu     Jihomoravský Spondea, o.p.s. 23.11.2012 Sýpka 25, 61300 Brno   Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno Colova 2128/17, 61600 Brno Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno Bydliště pěstounských rodin, s nimiž uzavřela pověřená osoba dohodu Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
detail záznamu     Jihomoravský Trialog, z.s. 29.06.2017 Colova 2128/17, 61600 Brno   Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
detail záznamu     Jihomoravský Ratolest Brno, z.s. 22.12.2016 Třída Kpt. Jaroše 2035/7b, 602 00 Brno Třída Kpt. Jaroše 2035/7b, 602 00 Brno Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Ratolest Brno, z.s. 22.12.2016 Třída Kpt. Jaroše 2035/7b, 602 00 Brno   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Ratolest Brno, z.s. 22.12.2016 Třída Kpt. Jaroše 2035/7b, 602 00 Brno   Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Blansko 16.03.2016 Komenského 19, 67801 BLANSKO Sladkovského 2b, 68001 Blansko Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Blansko 16.03.2016 Komenského 19, 67801 BLANSKO Soukopovo nám. 91, 67911 Doubravice n. Svitavou Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Blansko 16.03.2016 Komenského 19, 67801 BLANSKO   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Blansko 16.03.2016 Komenského 19, 67801 BLANSKO   Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč 15.07.2015 Leopolda Pokorného 15, 674 01 TŘEBÍČ Karlovo náměstí 41/30,67401 Třebíč Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč 15.07.2015 Leopolda Pokorného 15, 674 01 TŘEBÍČ   Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč 15.07.2015 Leopolda Pokorného 15, 674 01 TŘEBÍČ   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč 15.07.2015 Leopolda Pokorného 15, 674 01 TŘEBÍČ   Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou 59233 Radešínská Svratka 11 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou   Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou   Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou   Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.
detail záznamu     Jihomoravský Diecézní charita Brno-Oblastní charita Žďár n. Sázavou 22.10.2015 Horní 22, 59101 Žďár n. Sázavou   Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno Orlí 20, 60200 Brno Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno Wurmova 7, 77900 Olomouc Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno Bydliště pěstounských rodin, s nimiž uzavřela pověřená osoba dohodu Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno   Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno   Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno   Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
detail záznamu     Jihomoravský Triada - poradenské centrum, z.ú. 15.09.2017 Orlí 20, 60200 Brno   Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
detail záznamu     Jihomoravský Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s 01.09.2015 Tyršova 29, 68201 Vyškov Smetanovo nábřeží 27, 68201 Vyškov Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
detail záznamu     Jihomoravský Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s 01.09.2015 Tyršova 29, 68201 Vyškov   Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
detail záznamu     Jihomoravský Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s 01.09.2015 Tyršova 29, 68201 Vyškov   Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: [~GUEST]
 
Marbes consulting s.r.o.