Krajský úřad Jihomoravského kraje
přihlášen: [~GUEST]
výpis záznamů v tabulce 'Úřední deska'

výpis záznamů v tabulce 'Úřední deska'
      Př. číslo Číslo jednací Odbor Věc___________________________________________ Lhůta pro vyvěšení Datum vyvěšení Datum snětí
      Př. číslo Číslo jednací Odbor Věc___________________________________________ Lhůta pro vyvěšení Datum vyvěšení Datum snětí
detail záznamu     1035 JMK 10611/2003 OSVZ ROZHODNUTÍ
Pharmacy CZ, s.r.o.
Husova 8a
602 00 Brno
15 dní 14.10.2003 04.11.2003
detail záznamu     1036 JMK 29842/2003 OŽPZ EIA - "Výroba listových hnojiv Bořitov, okr. Blansko" 15 dní 15.10.2003 04.11.2003
detail záznamu     1037   OSVZ Výběrové řízení - praktické zubní lékařství - Ratíškovice do 2. 12. 2003 15.10.2003 12.12.2003
detail záznamu     1038   OSVZ Výběrové řízení - praktický lékař pro děti a dorost - Nerudova 552, Kuřim do 2. 12. 2003 15.10.2003 09.12.2003
detail záznamu     1039 JMK 29884/2003 OŽPZ EIA - \"Sběrna a výkupna kovového odpadu Pohořelice - ul. Vídeńská\" 15 dní 15.10.2003 04.11.2003
detail záznamu     1040   ORGI Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 21. zasedání do 7. 11. 2003 15.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1041 JMK 24481/2003 OŽPZ EIA - \"Motokrosový areál Dolní Kounice\" 15 dní 16.10.2003 03.11.2003
detail záznamu     1042 JMK 19755/2003 OŽPZ Závěr zjišťovacího řizení - \"Břeclav - Poštorná, těžba ropy\" 15 dní 16.10.2003 03.11.2003
detail záznamu     1043 JMK 20779/2003 OD Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka 15 dní 17.10.2003 04.11.2003
detail záznamu     1044 JMK 28714/2003 OLP Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky
Sportovní klub HOBIT Brno
Kounicova 42
602 00 Brno
3 dny 17.10.2003 04.11.2003
detail záznamu     1045 JMK 19183/2003 OŽPZ EIA - \"Hodnocení vlivu změny POPD rozšířené části dobývacího prostoru kamenolomu Lhota Rapotina na životní prostředí\" 30 dní 20.10.2003 20.11.2003
detail záznamu     1046 JMK 30395/2003 OLP Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
3 dny 22.10.2003 31.10.2003
detail záznamu     1047 JMK 30335/2003 OLP Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky
Žabčice
Kopeček 4
664 63 Žabčice
3 dny 22.10.2003 31.10.2003
detail záznamu     1048 JMK 10611/2003 OSVZ Oznámení o zahájení správního řízení
Pharmacy CZ, s. r. o.
Husova 8a
602 00 Brno
15 dní 22.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1049   OSVZ Výběrové řízení - urologie do 5. 12. 2003 22.10.2003 10.12.2003
detail záznamu     1050 JMK 23358/2003 OD Rozhodnutí 15 dní 22.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1051   OŽPZ AIP
Intenzivní výkrm kuřecích brojlerů středisko Šaratice
30 dní 23.10.2003 24.11.2003
detail záznamu     1052   OKŘ Výberové řízení - vedoucí oddělení cestovního ruchu ORR do 7. 11. 2003 23.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1053   OKŘ Výběrové řízení - vedoucí sekretariátu Regionální rady regionu soudružnosti NUTS II Jihovýchod ORR do 7. 11. 2003 23.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1054   OKŘ Výběrové řízení - vedoucí oddělení financování obcí OE do 7. 11. 2003 23.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1055   OŽPZ AIP
Skládka odpadů - I. a II. etapa
30 dní 29.10.2003 01.12.2003
detail záznamu     1056   OKŘ Výběrové řízení - \"odborný pracovník - metodik na úseku založených a zřízených právnických osob\" oddělení rozpočtu a financování OE do 13. 11. 2003 29.10.2003 14.11.2003
detail záznamu     1057   OŽPZ AIP
Farma výkrmu kuřecích brojlerů Valtrovice
30 dní 30.10.2003 01.12.2003
detail záznamu     1058 JMK 30621/2003 OLP Osvědčení o datu přijetí oznámení o kanání sbírky
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Štefánikova 1
602 00 Brno
3 dny 30.10.2003 10.11.2003
detail záznamu     1059   OSVZ Výběrové řízení - praktický lékař pro dospělé
Kozlany, Hvězdlice
do 10. 12. 2003 31.10.2003 16.12.2003
detail záznamu     1060   OSVZ Výběrové řízení - otorinolaryngologie
Horní Valy 4, Hodonín
do 11. 12. 2003 31.10.2003 16.12.2003
detail záznamu     1061   OŽPZ AIP
Řízená skládka odpadů Hantály
30 dní 03.11.2003 05.12.2003
detail záznamu     1062   OŽPZ AIP
Výroba sklovláknité výztuže a sklovláknitých tapet
30 dní 03.11.2003 05.12.2003
detail záznamu     1063   OŽPZ AIP
Farma výkrmu prasat a chovu prasnic k.ú. Milotice
30 dní 03.11.2003 05.12.2003
detail záznamu     1064   OŽPZ AIP
Farma výkrmu kuřecích brojlerů Milotice
30 dní 03.11.2003 05.12.2003
detail záznamu     1065   OKŘ Výběrové řízení - vedoucí oddělení vnitřní kontroly OK do 19. 11. 2003 03.11.2003 20.11.2003
detail záznamu     1066   Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast využití volného času dětí a mládeže na rok 2004 do 10. 12. 2003 04.11.2003 22.12.2003
detail záznamu     1067   Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2004 do 10. 12. 2003 04.11.2003 18.12.2003
detail záznamu     1068 JMK 16611/2003 OŽPZ Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení \"Zařízení pro malotonážní výrobu aktivních léčivých substancí\" v k.ú. Blansko 60 dní 04.11.2003 08.01.2004
detail záznamu     1069   OŽPZ AIP
Zařízení intenzivního chovu drůbeže - chov nosnic Ratíškovice
30 dní 05.11.2003 08.12.2003
detail záznamu     1070 JMK 10814/2003 OŽPZ Oznámení o zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení \"Skládka KO Bratčice u Brna\" v k.ú. Bratčice a zaslání žádosti k vyjádření 30 dní 05.11.2003 08.12.2003
detail záznamu     1071   OSVZ Výběrové řízení - interní lékařství - Brno - Bystrc do 16. 12. 2003 05.11.2003 12.01.2004
detail záznamu     1072     GALVAS
Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce pro nedobrovolnou dražbu č. 1/11/03/B Motel Podkova Klobouky u Brna
do 12. 11. 2003 05.11.2003 13.11.2003
detail záznamu     1073   OŽPZ AIP
Zařízení intenzivního chovu drůbeže - Rohatec
30 dní 05.11.2003 08.12.2003
detail záznamu     1074   OŽPZ AIP
Jatka Bučovice
30 dní 05.11.2003 08.12.2003
detail záznamu     1075   OŽPZ AIP
Skládka S-OO Žabčice
30 dní 05.11.2003 08.12.2003
detail záznamu     1076 JMK 28136/2003 OŽPZ EIA - \"Obchodní centrum Znojmo\" 15 dní 05.11.2003 24.11.2003
detail záznamu     1077   OSVZ Výběrové řízení - fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace - Veselí nad Moravavou do 19. 12. 2003 06.11.2003 12.01.2004
detail záznamu     1078 348958/03/005960/504   Finanční úřad pro Prahu 5 - veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti 15 dní 07.11.2003 24.11.2003
detail záznamu     1079     SÚS - záměr pronajmout nemovitý majetek - oblast Znojmo, Kotkova 24 do 15. 12. 2003 07.11.2003 06.01.2004
detail záznamu     1080     SÚS - záměr pronajmout nemovitý majetek za účelem parkování do 15. 12. 2003 07.11.2003 16.12.2003
detail záznamu     1081 JMK 32051/2003 OŽPZ Oznámení o zveřejnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje ve smyslu zákona č. 185/2001 SB., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 30 dní 10.11.2003 11.12.2003
detail záznamu     1082   OŽPZ AIP
Skládka Šlapanice - skládka skupiny S-NO
30 dní 10.11.2003 17.12.2003
detail záznamu     1083   OŽPZ AIP
Saint - Gobain Vertex a.s. - závod 3 Hodonice se sídlem Zahradní 256, 671 25 Hodonice u Znojma
30 dní 10.11.2003 12.12.2003
detail záznamu     1084 JMK 31543/2003 OD Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 15 dní 10.11.2003 01.12.2003
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: [~GUEST]
 
Marbes consulting s.r.o.